Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Sprzedaż lokali użytkowych

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 4 Października, 2010 - 16:11, admin

Sprzedaż lokali użytkowych i garaży

Sprzedaż lokali użytkowych.

Lokale użytkowe mogą być sprzedawane w trybie przetargu.
Przetargi na zbywanie lokali użytkowych przeprowadzają Zarządy poszczególnych Dzielnic. Ogłoszenia o przetargach podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych dzielnic oraz w prasie lokalnej.
Do sprzedaży mogą być przeznaczone lokale użytkowe usytuowane w nieruchomościach, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa.
Nie sprzedaje się lokali usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Sprzedaż garaży.

Garaże mogą być sprzedawane na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz w trybie przetargu.
Przetargi na zbywanie garaży przeprowadzają Zarządy poszczególnych Dzielnic a ogłoszenia o przetargach podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych dzielnic oraz w prasie lokalnej.
Aby garaż mógł być przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy musi spełnić kryterium dotyczące „stażu” najmu, który wynosi nie mniej niż 3 lata.
Zbycie lokalu na rzecz najemcy następuje za cenę nie niższą niż jej aktualna wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Do sprzedaży mogą być przeznaczone garaże usytuowane w nieruchomościach, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa.
Nie sprzedaje się garaży usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Szczegółowa procedura sprzedaży lokali użytkowych i garaży opisana jest w Zarządzeniu Nr 143/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych i garaży w budynkach wielolokalowych.