Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Akty prawne

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 4 Października, 2010 - 16:11, admin

Akty prawne

Akty prawne dot. zasad najmu lokali użytkowych:

  1. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
  2. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. z późn. zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10.

Akty prawne dotyczące zasad krótkotrwałego najmu:

  1. Zarządzenie Nr 6056/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. W sprawie w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych

Akty prawne dotyczące zasad sprzedaży lokali użytkowych i garaży:

  1. Uchwała Nr XXXIII/807/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
  2. Uchwała Nr XXXIII/808/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 roku  w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych.
  3. Zarządzenie Nr 143/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych i garaży w budynkach wielolokalowych.