Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

ABC najmu

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 3 Września, 2010 - 14:27, admin

ABC najmu

Witamy na stronach dotyczących lokali użytkowych
 
Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu informacje będą przydatne zarówno dla obecnych Najemców, jak i wszystkich zainteresowanych wynajmem komunalnych lokali użytkowych.  Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który ułatwi Państwu dotarcie do niezbędnych informacji, a zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi najmu lokali będzie teraz dla Państwa prostsze i bardziej przyjazne.
 
Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują niżej wymienione przepisy:

• Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.
• Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m. st. Warszawy, z dnia 5 lutego 2020 r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.

 Treść  oraz wszelkie załączniki są dostępne na stronach Urzędu Miasta. 
 
Lokalami użytkowymi są lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w rozumieniu Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. oraz Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami, z dnia 28 listopada 2003 r., w tym również garaże.
 
Komunalny lokal użytkowy można wynająć w drodze konkursu ofert lub przetargu. Wszelkie informacje dotyczące aktualnej oferty lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia znajdują się na stronach poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy. Po wygranym konkursie najemca podpisuje umowę na okres obowiązywania do 3 lat, a po wygranym przetargu umowę na okres lat 10-ciu. W przypadku, gdy lokal dwa razy był w konkursie i na jego najem nie złożono ofert spełniających wymogi konkursu, zostaje on umieszczony na liście lokali przeznaczonych do wynajęcia poza konkursem ofert. Lokale usytuowane w piwnicach i suterenach są umieszczane na takiej liście już po pierwszym nieskutecznym postępowaniu konkursowym. Aktualna oferta lokali lub garaży do wynajęcia poza konkursem jest dostępna na stronach poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy.

 
Pełna informacja odnośnie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia umieszczona jest na stronie www.um.warszawa.pl  w zakładce „Nieruchomości miejskie – kup lub wynajmij”.

Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.

W trakcie trwania najmu Najemca, za zgodą Wynajmującego, może dokonywać pewnych zmian w warunkach najmu.
Informujemy, że wnioski dotyczące zmian warunków najmu (np. zmiana strony umowy, rodzaju działalności, wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony), rozpatrują poszczególne Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy, podejmując decyzję w formie stosownej uchwały. Następnie, w oparciu o podjęte uchwały, przygotowywane są dokumenty do podpisu przez Najemcę i Wynajmującego. 
Zmiany warunków najmu, jakie można wprowadzić do umowy, w trakcie jej trwania, reguluje cytowane na wstępie Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zanim podejmą Państwo kroki formalno - prawne, po to, aby sprawdzić, czy planowane przez Państwa zmiany, są dopuszczalne i zgodne z ww. aktem prawa miejscowego.
Dopuszcza się możliwość zamiany lokalu na inny równorzędny lokal, w sytuacjach gdy jest to uzasadnione. Warunki w przypadku, których możliwa jest zamiana lokalu zostały określone tutaj.

 

 
Modernizacja i remont lokalu dokonywane przez Najemcę może odbywać się wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Odpowiednia procedura przewiduje, że aby tę zgodę uzyskać, Najemca winien jest o nią wystąpić do odpowiedniego miejscowo Urzędu/ZGN-u, oświadczając jednocześnie, o zapoznaniu się z "Jednolitymi zasadami uznawania robót trwale podnoszących wartość lokalu", które zawierają szczegółowy katalog prac remontowych podlegających rozliczeniu.
 
Zawarcie stosownego porozumienia remontowego może skutkować możliwością ubiegania się Najemcy o obniżenie czynszu. Dotyczy to rozliczenia części wartości nakładów trwale podnoszących wartość lokalu oraz niższej opłaty związanej z czasem oczekiwania na wyrażenie zgody na remont lokalu.
Rozliczenie udokumentowanych nakładów, następuje w systemie miesięcznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku poniesienia przez najemcę nakładów podwyższających trwale wartość lokalu ich łączna wartość nie może przekroczyć sześciomiesięcznych opłat czynszowych w okresie 5 lat.

 Szczegółowy katalog robót trwale podnoszących wartość lokalu użytkowego jest dostępny tutaj.

Podnajem lokalu na rzecz podmiotów trzecich może odbywać się wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad podnajmowania lokali są dostępne tutaj.

Najem lokali użytkowych należących do zasobu m.st. Warszawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w branży rzemieślniczej  odbywa się na preferencyjnych warunkach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

 

 

www.zgn.waw.pl (śródmieście)

www.zgnmokotow.waw.pl

www.zgnwola.waw.pl

www.zgn-praga-pn.waw.pl/

www.zgnpragapld.waw.pl/

www.zgnochota.waw.pl/

www.zgnzoliborz.waw.pl

www.zgnwlochy.waw.pl

www.targowek.waw.pl

www.zgnbialoleka.waw.pl

www.zgn-bielany.waw.pl

 http://zgn-wawer.pl/

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacje o kaucji
  (plik: kaucja.docx, rozmiar pliku: 23.46 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Informacja o możliwości zamiany lokalu
  (plik: zamiana_lokalu.docx, rozmiar pliku: 22.79 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Katalog robót trwale podnoszących wartość lokalu
  (plik: odliczenie_nakladow.doc, rozmiar pliku: 57.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zasady podnajmowania lokalu użytkowego
  (plik: podnajem.doc, rozmiar pliku: 53.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Obniżki czynszu w lokalach użytkowych
  (plik: obnizki_czynszu.docx, rozmiar pliku: 23.62 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Informacje dotyczące wynajmu lokali użytkowych z przeznaczeniem na usługi rzemieślnicze
  (plik: rzemieslnicy.docx, rozmiar pliku: 26.19 KB)
  Pobierz