Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

"Lokal dla Przedsiębiorczych"

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 27 Maja, 2015 - 14:39, mzgorzak

Program "Lokal dla Przedsiębiorczych" adresowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, objętych programem aktywizacji zawodowej, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, z wykorzystaniem lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy.

Lokale, które mogą być przeznaczone dla osób bezrobotnych, to lokale użytkowe tzw. ”POZA KONKURSEM”, które nie znalazły zainteresowania w konkursach ofert na najem. Przez 18 miesięcy najemca korzysta z obniżonych stawek czynszu, ponosząc opłaty niezależne od wynajmującego.

Sprawy prowadzą Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami lub Wydziały Zasobów Lokalowych właściwe ze względu na lokalizację lokalu użytkowego.

Lokale użytkowe na wynajem