Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Pytania i odpowiedzi

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 10 Marca, 2011 - 15:22,

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dot. zagadnień czynszowych:

  • Pobieram dodatek mieszkaniowy, czy mogę się ubiegać o udzielenie obniżki czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów?

Obniżka czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów nie wyklucza ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

  • Na jak długo udzielana jest obniżka dochodowa?

Obniżka dochodowa udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  • Czy po upływie terminu na jaki została mi udzielona obniżka dochodowa mogę się ponownie o nią ubiegać?

Tak, po upływie okresu na który była przyznana obniżka można ponownie ubiegać się o tę obniżkę, jeżeli sytuacja materialna nadal upoważnia do uzyskania obniżki.

  • Kiedy urząd może mnie zobowiązać do dostarczenia zaświadczenia z urzędu skarbowego?

W każdym momencie okresu kiedy obniżka została udzielona.

  • Kiedy urząd może zrobić wywiad środowiskowy potwierdzający prawdziwość danych zawartych w deklaracji?

W każdym momencie okresu kiedy obniżka została udzielona.

  • Zamieszkuję w lokalu komunalnym, którego najemcą jest moja mama, czy mogę wystąpić z wnioskiem o udzielenie obniżki dochodowej?

Z wnioskiem o udzielenie obniżki może wystąpić wyłącznie najemca lokalu.

  • Mieszkam w lokalu socjalnym i czy mogę ubiegać się o obniżkę czynszu?

Nie. Najemcy lokali socjalnych nie mogą otrzymać obniżki czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów.

  • Miałem trudną sytuację i zadłużyłem lokal, czy mogę się ubiegać o obniżkę?

Tylko pod warunkiem, że zostanie zawarta umowa określajšca spłatę zaległości i będzie ona realizowana.