Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Zamiana lokali

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 4 Października, 2010 - 15:56, admin

Zamiana lokali

 

Zamiana mieszkań

Z mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali na inne lokale pozostające w zasobie Miasta, a także na lokale pozostające w innych zasobach, jeżeli strony zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowanych lokali, a także udokumentowaną zgodę właścicieli tych lokali na zamianę.

Dokonanie zamiany lokali nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy przyszły najemca zalegał z opłatami za korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu.

 

Zgody na zamianę odmawia się, jeżeli:

  • do zamiany został zgłoszony lokal objęty umową na czas oznaczony (np. lokal socjalny);
  • wniosek o zamianę zgłosiła osoba będąca najemcą lokalu w budynku prywatnym, która nie była zobowiązana do uiszczania czynszu regulowanego;
  • tytuł do lokalu uzyskałaby osoba, która w wyniku wzajemnej zamiany spełniałaby warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych, chyba że zamiana prowadzi do faktycznej poprawy jej dotychczasowych warunków mieszkaniowych.