Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Sprawy czynszowe

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 13 Czerwca, 2013 - 11:00, admin

Zasady polityki czynszowej

Zasady polityki czynszowej stanowią załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-20122 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12422).

Zasady te zawierają szczegółowe uregulowania dotyczące zasad ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz warunki dotyczące obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach.