Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Wskaźnik przeliczeniowy dla lokali mieszkalnych II 2015

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 1 Października, 2015 - 13:17, mzgorzak

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 7868) od 1 października 2015 r. dla m.st. Warszawy obowiązuje nowy wskaźnik, który wynosi: 5776,94 zł. Tym samym wskaźnik ten jest niższy od poprzedniego o 114,29 zł.

Iloczyn tego wskaźnika i powierzchni użytkowej lokalu stanowi wartość odtworzeniową lokalu mieszkalnego. Jest to o tyle istotne, że wartość ta jest punktem odniesienia w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.150). 3% tej wartości ma zastosowanie m.in. dla:

  • podwyżek czynszu w lokalach mieszkalnych - zgodnie z 8a ust. 4 ww. ustawy;
  • wypowiedzeń umowy najmu lokali mieszkalnych - zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy.

W skali miesiąca 3% tego wskaźnika wynosi zatem aktualnie 14,44 zł/m2 (spadek w stosunku do poprzedniego o 29 gr).