Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Wskaźnik przeliczeniowy dla lokali mieszkalnych I 2016

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 23 Marca, 2016 - 13:18, mzgorzak

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2902) od 1 kwietnia 2017 r. dla m.st. Warszawy obowiązuje nowy wskaźnik, który wynosi: 5722,18zł. Tym samym wskaźnik ten jest niższy od poprzedniego o 57,33 zł.

Iloczyn tego wskaźnika i powierzchni użytkowej lokalu stanowi wartość odtworzeniową lokalu mieszkalnego. Jest to o tyle istotne, że wartość ta jest punktem odniesienia w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.150 z późn. zm.). 3% tej wartości ma zastosowanie m.in. dla:

  • podwyżek czynszu w lokalach mieszkalnych - zgodnie z 8a ust. 4 ww. ustawy;
  • wypowiedzeń umowy najmu lokali mieszkalnych - zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy.

W skali miesiąca 3% tego wskaźnika wynosi zatem nadal 14,31 zł/m2.