Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 15 Czerwca, 2015 - 13:25, mzgorzak

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym i trzecim kwartale danego roku.
Powyższy wskaźnik stanowi podstawę do obliczenia maksymalnego progu dochodów dla gospodarstw domowych wynajmujących mieszkania z zasobów TBS.
Poniżej zostały wyliczone progi dochodowe na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania wg danych dot. województwa mazowieckiego:

Liczba osób w gospodarstwie domowym Maksymalny dochód w gospodarstwie domowym (wg definicji dochodu z dodatków mieszkaniowych)
1   8 141,78 zł
2 12 212,67 zł
3 14 926,60 zł
4 17 640,52 zł
5 20 354,45 zł
6 23 068,38 zł