Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Pomagamy lokatorom

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 18 Sierpnia, 2017 - 14:24, jradwanski

Pomoc miasta stołecznego Warszawy dla lokatorów z wykorzystaniem "małej ustawy reprywatyzacyjnej"

 

Miasto korzysta z „małej ustawy reprywatyzacyjnej” – wykupuje roszczenia do kamienic, chroni nieruchomości wykorzystywane na cele publiczne i aktywnie pomaga lokatorom.

- Korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi, które dała nam mała ustawa reprywatyzacyjna. W tym z prawa pierwokupu, dzięki czemu kupiliśmy roszczenia do dwóch kamienic na Pradze-Południe i Mokotowie. Opublikowaliśmy też ogłoszenia dotyczące 115 „śpiochów”. Większość z nich pozostanie w zasobach miasta, co z pewnością uspokoi i ucieszy mieszkających w nich lokatorów - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. 

W grudniu 2016 roku rozpoczęły się prace nad „Polityką mieszkaniową – Mieszkania2030”, czyli dokumentem, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie na najbliższe kilkanaście lat. Projekt tego dokumentu jest dostępny dla mieszkańców na stronie www.mieszkania2030.um.warszawa.pl. Razem z ekspertami i mieszkańcami określiliśmy wyzwania oraz kierunki rozwoju polityki mieszkaniowej. Wyzwaniem jest przygotowanie oferty dla wszystkich warszawiaków – bez względu na wiek czy dochody. Celem jest zwiększenie do 2030 r. zasobu miejskiego do 100 tysięcy. Oferta mieszkaniowa musi odpowiadać na takie wyzwania, jak starzenie się społeczeństwa, pomoc najsłabszym, migracje, konkurencja o talenty, podnoszenie jakości zasobu oraz zrównoważony rozwój miasta.

 

17 września 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która wprowadziła wiele istotnych zmian w procesie reprywatyzacji czyli tzw. „mała ustawa reprywatyzacyjna”. Na jej podstawie miasto wydało już 32 decyzje odmowne odnośnie nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych na cele publiczne (roszczenia dotyczyły m.in. kilku szkół, przedszkoli, żłobka, szkoły wyższej, parku, ogrodu działkowego i siedziby komendy policji).  

 

Nowe przepisy pozwoliły także na zajęcie się tzw. „śpiochami”, czyli nieruchomościami, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. Od lutego br. opublikowano już ogłoszenia dotyczące 115 takich adresów. Umorzenie postępowań i uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości ochroni lokatorów i pozwoli miastu na przeprowadzenie wszystkich koniecznych remontów.  

 

Mała ustawa reprywatyzacyjna wprowadziła także zapisy dotyczące sprzedaży praw i roszczeń dekretowych, których trzeba dokonywać u notariusza, a miasto może skorzystać z pierwokupu, jeśli dotyczą gruntów miejskich.

Od 17 września 2016 roku do 9 sierpnia 2017 roku ratusz skorzystał z tego prawa osiem razy – kupując m.in. roszczenia do kamienic przy ul. Grochowskiej 230 A oraz przy ul. Dąbrowskiego 12. Mieszkańcy lokali komunalnych w tych kamienicach mogą być spokojni o swój byt.

Ogółem do końca 2006 r. w stolicy zwrócono 473 nieruchomości z mieszkaniami, a w latach 2007-2016 - 446 budynków.

 

W Warszawie systemowa pomoc od 2009 roku

Hanna Gronkiewicz-Waltz jako pierwszy prezydent Warszawy wprowadziła systemowe rozwiązania pomagające mieszkańcom z budynków dekretowych. Od 2007 roku miasto udzieliło pomocy 3 500 rodzinom.  

W zależności od sytuacji życiowej, wieku, dochodów, mieszkańcy z budynków zwróconych otrzymują lokale komunalne, mieszkania będące w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego (osoby o wyższych dochodach), lokale zamienne w związku z decyzją PINB i socjalne.

Dzięki zmianom przepisów:

9 lipca 2009r. uchwała nr LVIII/1751/2009  

ü  zniesienie kryterium metrażowego dla osób, które dostały 3-letnie wypowiedzenie od nowego właściciela lub za zaległości  

ü  zwiększenie kryterium dochodowego o 30% osób pracujących i o 60% dla rencistów i emerytów 

ü  pierwszeństwo w najmie lokalu komunalnego, jeśli czynsz w budynku prywatnym był wysoki w stosunku do dochodów 

16 czerwca 2011 r. uchwała nr XVII/353/2011 

ü  objęcie pomocą lokatorów, o tych mieszkańców, którzy zawarli z miastem umowę najmu po 2001 r.  

13 grudnia 2012 r. uchwała NR XLVIII/1304/2012 

ü  nałożenie na burmistrzów dzielnic obowiązku informowania lokatorów o mającym nastąpić zwrocie budynku, o sytuacji prawnej mieszkańców oraz możliwości uzyskania pomocy mieszkaniowej ze strony miasta

5 czerwca 2014 r. uchwała NR LXXXIII/2117/2014 / „najemca wrażliwy” 

ü  zniesienie kryterium metrażowego przy ubieganiu się o lokal w przypadku mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej, rencistów, emerytów 

ü  zwiększenie kryterium dochodowego o dalsze 10% (czyli do 40%) 

25 sierpnia 2016 r. uchwała NR XXXIII/862/2016 

ü  zniesienie kryteriów przy ubieganiu się o lokal komunalny dla rencistów i emerytów, którzy mają 70 lat lub jeśli inny członek rodziny skończył 70 lat  

ü  przyznanie pierwszeństwa tej grupie mieszkańców przy najmie lokalu. 

W ubiegłym roku przeszkolono również radców prawnych w zakresie pomocy lokatorom
z „budynków dekretowych” w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje o pomocy mieszkaniowej są nie tylko w poradniku, który otrzymują w urzędach dzielnic mieszkańcy domów objętych dekretem, ale również na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy (
www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl).

 

Pełnomocnik prezydenta pomaga

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz 17 października 2016 r. powołała Magdalenę Młochowską na pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw rozwiązywania problemów mieszkaniowych lokatorów zamieszkałych w budynkach zwracanych lub zwróconych byłym właścicielom lub ich następcom prawnym oraz w budynkach prywatnych zarządzanych przez jednostki organizacyjne miasta.

Pełnomocnik spotyka się z mieszkańcami i pomaga im w sytuacjach kryzysowych. Zapobiega eksmisjom i uczestniczy w postępowaniach, pośredniczy w kontaktach z właścicielami, zarządcami, dostawcami mediów oraz z instytucjami zewnętrznymi (policją, sądami, komornikami). W ciągu tygodnia jej wydział odpowiada średnio na 90 telefonów. Z pomocy pełnomocnik skorzystało już 250 osób. Pełnomocniczka działa w ścisłej współpracy z burmistrzami dzielnic objętych działaniem dekretu jak i z biurami, których kompetencje mogą być istotne dla lokatorów.

Stołeczny ratusz konsultuje wypracowywane rozwiązania z Komisją Dialogu Społecznego, która została powołana przy pełnomocniku. W skład komisji wchodzi 17 Stowarzyszeń Lokatorskich, tj.:

 1. Komitet Obrony Lokatorów
 2. Nasza Marszałkowska 8
 3. Ogólnopolski Ruch Ochrony Interesów Lokatorów
 4. Polska Unia Lokatorów
 5. Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa
 6. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Widok
 8. Stowarzyszenie Mieszkańców Kamienicy Hoża 27a
 9. Stowarzyszenie Mieszkańcy Wileńska 7
 10. Stowarzyszenie Obrońców Mieszkańców Tykocińskiej
 11. Stowarzyszenie Poznańska 14
 12. Stowarzyszenie Przemysłowa 31/33
 13. Stowarzyszenie Wileńska 31
 14. Stowarzyszenie Zgoda 4
 15. Warszawiak na Swoim
 16. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
 17. Fundacja DOM

Pełnomocniczka współpracuje z organizacjami pozarządowymi w indywidualnych sprawach lokatorów, wraz z nimi szuka rozwiązań, które umożliwiają udzielenie skutecznej pomocy mieszkańcom.

 

Budujemy, remontujemy, aby warszawiacy mieli mieszkania

Obecnie w Warszawie jest blisko 85 tys. mieszkań miejskich (w tym 2,6 tys. zrealizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego). W latach 2006-2017 powstało ponad 3 600 miejskich mieszkań, a ponad 300 jest w budowie. 17.000 mieszkań zostało wyremontowanych. Od 2006 roku pomogliśmy 18.100 rodzinom w realizacji spraw mieszkaniowych.

 

 

Realizowane działania, także w ujęciu liczbowym, przedstawione są w załączonej prezentacji.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Pomagamy lokatorom
  (plik: pomagamy_lokatorom_-_prezentacja_0.pdf, rozmiar pliku: 3066.63 KB)
  Pobierz