Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Informacja dot. najmu lokali w miejskich TBS-ach

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 4 Czerwca, 2019 - 12:26, jradwanski

Podstawowe informacje w sprawie najmu mieszkania w zasobach miejskich spółek Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Szczególne zasady dot. lokali w zasobach towarzystw budownictwa społecznego określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z  2018 r. poz. 1020 z późn. zm.) oraz zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu TBS.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z tego Zarzadzenia, najemcami lokali – bez obowiązku zapłaty partycypacji – mogą zostać osoby, które:

 1. przekraczają najniższe (podstawowe) kryterium do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na czas nieoznaczony (1760 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2420 zł w gospodarstwie jednoosobowym), ale jednocześnie  dochód ich gospodarstwa domowego (średniomiesięczny za ubiegły rok liczony jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu) nie przekracza:
  • 5 741,00 zł dla 1 osoby
  • 8 611,50 zł dla 2 osób
  • 10 699,13 zł dla 3 osób
  • 12 525,82 zł dla 4 osób
  • 14 613,45 zł dla 5 osób
  • 16 701,09 zł dla 6 osób
  • 18 788,72 zł dla 7 osób
  • 20 876,36 zł dla 8 osób
  • 22 964,00 zł dla 9 osób
  • 25 051,63 zł dla 10 osób

  Weryfikacja tego warunku następuje poprzez rozpatrzenie przez Zarząd dzielnicy wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Dlatego osoby zainteresowane TBS-em zobowiązane są złożyć wniosek o najem lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

 2. są mieszkańcami m.st. Warszawy i przedstawią stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;

Jednocześnie należy wyjaśnić, że:

 • lokale pozostające w zasobie miejskich spółek TBS nie są planowane do sprzedaży
 • kaucja płacona przed zawarciem umowy najmu wynosi 12-krotność czynszu za lokal, a przewidywana stawka czynszu w tych budynkach wyniesie do 20 zł/m2 powierzchni lokalu
 • w najbliższym czasie oddanych do użytkowania zostanie kilka inwestycji realizowanych przez miejskie spółki TBS przy współpracy m.st. Warszawy, z czego w ramach ww. Zarządzenia do oddania w najem będzie 85 lokali na ul. Skaryszewskiej i 19 lokali na ul Korzona
 • dostępne będą mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe, gotowe do zamieszkania.